O nás

RENEMTECH s.r.o. sa zaoberá  obnoviteľnými zdrojmi,  najmä  dodávkami zariadení na výrobu pohonných látok z obnoviteľných zdrojov.  V rámci tejto činnosti sa venuje mimoriadna pozornosť na tvorbu bezodpadových technológií, alebo na znižovanie tvorby existujúcich odpadov alebo ich recyklácii.

Biodiesel Vákuová destilácia Vákuová kanalizácia ISEKI-REDIVAC Recyklácia rozpúšťadiel - FORMECO AQUA FELIX

Ochrana životného
prostredia

Naša spoločnosť dodáva priemyselné technológie a riešenia na ochranu životného prostredia
Mapa

RENEMTECH s.r.o.

ul. Roľníckej školy 1519
945 25 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 7852110
E-mail: renem@renem.sk