Služby

Naše služby
  • Transesterifikácia rastlinných olejov  KNOW-HOW
  • Transesterifikácia fritovacích olejov  KNOW-HOW
  • Esterifikácia mastných kyselín
  • Vákuová destilácia aj so stieraným filmom
  • Projekcia a návrh iných  komponentov chemických závodov
  • Recyklácia rozpúšťadiel - poradenstvo
  • Vákuové kanalizačné systémy - projekcia, poradenstvo + konzultácie

Nová služba !!!

  • Odmasťovanie a čistenie strojov a skupín pomocou ultrazvuku  ( bloky motorov, čerpadlá, výmenníky)
Biodiesel Vákuová destilácia Vákuová kanalizácia ISEKI-REDIVAC Recyklácia rozpúšťadiel - FORMECO AQUA FELIX

Ochrana životného
prostredia

Naša spoločnosť dodáva priemyselné technológie a riešenia na ochranu životného prostredia
Mapa

RENEMTECH s.r.o.

ul. Roľníckej školy 1519
945 25 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 7852110
E-mail: renem@renem.sk