Služby

Naše služby
  • Regenerácia a recyklácia odpadových vôd - nulové vypúšťanie 
  • ELEKTROMOBILITA a obnoviteľné zdroje energie
  • WEBSHOP príslušenstva elektromobilov
  • Vákuová destilácia aj so stieraným filmom
  • Projekcia a návrh iných  komponentov chemických závodov
  • Recyklácia rozpúšťadiel - poradenstvo
  • Vákuové kanalizačné systémy - projekcia, poradenstvo + konzultácie

 

ELEKTROMOBILITA Vákuová destilácia Vákuová kanalizácia ISEKI-REDIVAC Recyklácia rozpúšťadiel - FORMECO Odpadové vody - plná recyklácia

Ochrana životného
prostredia

Naša spoločnosť dodáva priemyselné technológie a riešenia na ochranu životného prostredia
Mapa

RENEMTECH s.r.o.

Hlavná 352
946 33 Modrany
Slovenská republika

Tel.: +421 35 7852110
Mobil: +421 907 989447
E-mail: renem@renem.sk