Technické novinky


V rámci rozšírenia portfólia sme integrovali problematiku ELETROMOBILITY na úrovni ponuky dôležitého príslušenstva elektromobilov a poradenstva v predmetnej problematike.

ELEKTROMOBILITA Vákuová destilácia Vákuová kanalizácia ISEKI-REDIVAC Recyklácia rozpúšťadiel - FORMECO Odpadové vody - plná recyklácia

Ochrana životného
prostredia

Naša spoločnosť dodáva priemyselné technológie a riešenia na ochranu životného prostredia
Mapa

RENEMTECH s.r.o.

Hlavná 352
946 33 Modrany
Slovenská republika

Tel.: +421 35 7852110
Mobil: +421 907 989447
E-mail: renem@renem.sk