Referencie20 000 MT/ year Used Cooking OIL transesterification unit Methanol recovery for 20 000 MT/ year transesterification unit


25 000 MT/ year turnkey Transesterification unit


25 000 MT/ year Used cooking oil Transesterification unit


20 000 MT/ year Used cooking oil Transesterification unit Methanol recovery for 15 000 MT/ year transesterification unit


Methanol recovery for 150 000 MT/ year transesterification unit


Pyrolisis oil thin film vacuum evaporator


Own desgned turnkey multi-solvent recovery system


Own projected turnkey paint stripping  system
Biodiesel Vákuová destilácia Vákuová kanalizácia ISEKI-REDIVAC Recyklácia rozpúšťadiel - FORMECO AQUA FELIX

Ochrana životného
prostredia

Naša spoločnosť dodáva priemyselné technológie a riešenia na ochranu životného prostredia
Mapa

RENEMTECH s.r.o.

ul. Roľníckej školy 1519
945 25 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 7852110
E-mail: renem@renem.sk