Biodiesel

PRODUKTY
  • BIODIESEL - dodávka prevádzok NA KĽÚČ
  • BIODIESEL KNOW HOW
  • Výskum a vývoj technológií na výrobu biopalív
  • BIODIESEL projekt inžiniering
  • Vákuové odparky so stieraným filmom
  • Odborné konzultácie na uvedené témy
  • Spolupráca s univerzitami a výskumnými ústavmi
 
 


Biodiesel Vákuová destilácia Vákuová kanalizácia ISEKI-REDIVAC Recyklácia rozpúšťadiel - FORMECO AQUA FELIX

Ochrana životného
prostredia

Naša spoločnosť dodáva priemyselné technológie a riešenia na ochranu životného prostredia
Mapa

RENEMTECH s.r.o.

ul. Roľníckej školy 1519
945 25 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 7852110
E-mail: renem@renem.sk