AQUA FELIX

Vyústením našich snáh dosiahnuť nulový výstup odpadových vôd je systém AQUA FELIX,  ktorý bol vyvynutý využitím našich bohatých skúseností v oblasti destilácie.  AQUA FELIX nie je zariadenie ale koncepcia , ktorá zákazníkovi zabezpečuje čo najefektívnejšie využitie dostupných energií a technológií v prospech dosiahnutia cieľa – nulového výstupu odpadových vôd a úplnej recyklácie vôd na technologické účely.  V spolupráci so zákazníkom tvoríme súbor zariadení šitý na mieru. Nami navrhované systémy plnia kľúčovú úlohu pri ochrane životného prostredia a v neposlednom rade prinášajú ekonomické benefity v porovnaní s nákladmi na likvidáciu nebezpečných odpadových vôd.AQUA FELIX  - súbor zariadení slúžiacich na čiastočnú/úplnú recykláciu  odpadových vôd
ELEKTROMOBILITA Vákuová destilácia Vákuová kanalizácia ISEKI-REDIVAC Recyklácia rozpúšťadiel - FORMECO Odpadové vody - plná recyklácia

Ochrana životného
prostredia

Naša spoločnosť dodáva priemyselné technológie a riešenia na ochranu životného prostredia
Mapa

RENEMTECH s.r.o.

Hlavná 352
946 33 Modrany
Slovenská republika

Tel.: +421 35 7852110
Mobil: +421 907 989447
E-mail: renem@renem.sk